Hoppa till innehåll
konferensrum us

Föreningen

Om

Fastigheten Soltornet ägs och drivs av en bostadsförening, Brf Soltornet. Föreningen har en styrelse som väljs vid den årliga föreningsstämman. I styrelsen ingår fem ledamöter och två suppleanter.
       

Fastighetsdrift och ekonomisk förvaltning sköts av en anlitad fastighetsförvaltare, som i dagsläget är Sweax fastighetsförvaltning. Utöver detta har föreningen avtal med flera mindre underleverantörer, som städbolag med mera.

Styrelsen har ansvar för ekonomi (placering av lån etc), avtal och upphandlar underleverantörer. Styrelsen fördelar inom sig ansvarsuppgifter som ekonomi, fastighetsskötsel, renhållning, internet/TV, nycklar, försäkringar, parkering, el, vatten och värme.

styrelse

2023–2024

Lars Abelin, ordförande, Leif Wahlgren, ekonomiansvarig, Olle Olsson, sekreterare, Marie Lindskog, ledamot, Pernilla Göthe, ledamot, samt suppleanterna Kerstin Blomberg och Mattias Utbys.       

Styrelsens arbete

Den 1 januari 2020 togs förvaltningen av Soltornet över av Brf Soltornet från byggherren Index Residence. Från och med föreningsstämman den 25 maj 2020 består styrelsen enbart av representanter för de boende i fastigheten Soltornet.
       

Under 2022 har det mesta av styrelsens arbete koncentrerats till att se till att garantiärenden åtgärdas och få tillstånd för möjlighet att glasa in balkongerna (vilket till slut lyckades:).
       Styrelsen kommunicerar digitalt med medlemmarna genom medlemsbrev, utskick av gruppmail med viktig information samt genom den digitala boendeportalen Touch.

kontakt

Vid medlemsfrågor

Postadress

Brf Soltornet, c/o Lars Abelin, Ångbåtsgatan 2, 761 33 Norrtälje