Hoppa till innehåll
konferensrum us

Föreningen

Om

Fastigheten Soltornet ägs och drivs av en bostadsförening, Brf Soltornet. Föreningen har en styrelse som väljs vid den årliga föreningsstämman. I styrelsen ingår fem ledamöter och tre suppleanter.
       

Fastighetsdrift och ekonomisk förvaltning sköts av en anlitad fastighetsförvaltare, som i dagsläget är Sweax fastighetsförvaltning. Utöver detta har föreningen avtal med flera mindre underleverantörer,
som städbolag med mera.

Styrelsen har ansvar för ekonomi (placering av lån etc), avtal och upphandlar underleverantörer. Styrelsen fördelar inom sig ansvarsuppgifter som ekonomi, fastighetsskötsel, renhållning, internet/TV, nycklar, försäkringar, parkering, el, vatten och värme.

styrelsen 2024–2025

Lars Abelin, ordförande, Leif Wahlgren, ekonomiansvarig, Olle Olsson, sekreterare, 
Marie Lindskog, ledamot, Pernilla Göthe, ledamot,
samt suppleanterna Kerstin Blomberg, Mattias Utbys och Mats Rosberg.       

Styrelsens arbete

Den 1 januari 2020 togs förvaltningen av Soltornet över av Brf Soltornet från byggherren Index Residence. Från och med föreningsstämman den 25 maj 2020 består styrelsen enbart av representanter för de boende i fastigheten Soltornet.
       

2023 har varit ett turbulent ekonomiskt år vad gäller kraftigt höjda räntenivåer och ökade löpande kostnader – till stor del beroende på inflationen. Då föreningen är högt belånad har styrelsen arbetat mycket med förutsättningarna för att införa frivilligt kapitaltillskott som ett sätt att förbättra ekonomin.
Under året har en underhållsplan upprättats och en obligatorisk underhållskontroll (OVK) genomförts. Mycket av styrelsens arbete har även under 2023 fokuserats på att bevaka medlemmarnas garantianmälningar. Föreningen har under våren 2023 tecknat ett 5-årigt gruppavtal med Tele2 om bredband och TV, vilket sänkt kostnaderna väsentligt för dessa tjänster. Styrelsen kommunicerar digitalt med medlemmarna genom återkommande medlemsbrev, utskick av gruppmail med viktig information samt genom den digitala boendeportalen Touch.

kontakt

Vid medlemsfrågor

Postadress

Brf Soltornet, c/o Lars Abelin, Ångbåtsgatan 2, 761 33 Norrtälje