BRF Soltornet

NYHETER

26 oktober 2021: I dag inleds 2-årsbesiktningen av lägenheterna och allmänna ytor i fastigheten. Tidsplan har skickats ut till alla medlemmar inklusive dokumentation av tidigare gjorda felanmälningar, med hänsyn till garantin. Styrelsen har tagit emot nya anmälningar och sammanställt en slutgiltig lista som tillställts besiktningsmannen. 2-årsbesiktningen pågår till och med den 17 november.

4 oktober 2021: Extrastämma hölls i Sportcentrums stora konferenssal. Beslut togs om stadgeändring samt om att ge styrelsen godkännande att arbeta vidare för att ge medlemmar möjlighet att inglasa sina balkonger. Direkt efter extrastämman hölls ett informationsmöte, där medlemmar gavs möjlighet att lyfta frågor. 

19 juni 2021: I dag mailades en uppdatering av Trivselreglerna ut till alla medlemmar. De största ändringarna har gjorts i avsnitten om balkongerna, soporna och garaget. Dokumentet ligger också uppe på Touch-appen och under Dokument på vår hemsida.

17 maj 2021: I dag var det äntligen klart för inflytt i parkeringsgaraget på grannfastigheten Arwidsro. Föreningen har 63 platser i garaget.

3 maj 2021: Fjärrkontroller till parkeringsgaraget? I dag mailades en förfrågan ut till de medlemmar som, utöver inpasseringsbricka, önskar beställa fjärrkontroll. Inflyttning från grusplanen till garaget påbörjas den 17/5.