Hoppa till innehåll
hander laptop nt

Felanmälan

Fel i lägenheten, som inte är garantiärende, är det upp till innehavaren att åtgärda eftersom bostadsrättshavaren ansvarar för lägenhetens hela inre underhåll. Tjänsten kan köpas in av vår fastighetsförvaltare Sweax via felanmälan till www.sweax.se/felanmalan eller info@sweax.se (gäller allt i bostaden utom vitvaror samt TV och internet). Kom ihåg att ange telefonnummer så de kan kontakta dig.

Vitvaror anmäles till Siemens 0771-19 55 00 eller www.siemens-Home.se (se Bopärm/Förening/Garantier & försäkringar/Garanti Vitvaror i Touch-appen). Anmälan om skador på fastigheten och dess gemensamma utrym men görs till fastighet@brfsoltornet.se
Anmälan om fel på hissen görs i akuta fall (någon fastnat i hissen) till 0200-88 78 78. Andra fel anmäls till fastighet@brfsoltornet.se.
Anmälan om fel på TV och internet görs till leverantören Tele2 på 90222 eller deras hemsida www.tele2.se.

Vid akut skada inom lägenhet eller på fastigheten utanför kontorstid (förutom hissen), kontakta Sweax fastighetsjour: 08-546 21 682. Utryckning och åtgärdande av fel på sådant som bostadsrättshavaren ansvarar för debiteras denne såvida inte garanti gäller.

För fel som omfattas av byggherrens garanti (som gäller till 2024-08-31) görs anmälan till fastighet@brfsoltornet.se. Styrelsen vidarebefordrar sedan anmälan till byggherren Index för åtgärd efter bedömning av om det anmälda felet omfattas av garantin. Garantin omfattar inte bristande underhåll, felaktig skötsel eller förslitning.