BRF Soltornet

felanmälan

När det gäller tänkbar garantifråga rörande medlems lägenhet anmäls denna via Touch-appen (Rapportering–Bostaden) till vår fastighetsförvaltare Sweax/Index som  återkopplar anmälan. Glöm inte att ange att det rör sig om en trolig garantifråga och att uppge ditt telefonnummer. Övriga fel i lägenheten – kort sagt allt innanför lägenhetens väggar – ingår i bostadsrättsinnehavarens ansvar att åtgärda. 

Om boende upptäcker fel eller oordning på allmänna ytor ska den boende kontakta styrelsen och inte själv kontakta jourfirmor. Felanmälan görs via mail till styrelsen@brfsoltornet.se.