Hoppa till innehåll
norrtalje hamn nt

Nyheter

föreningsstämmaN

5 juni 2024

Den 4 juni hölls årets ordinarie föreningsstämma. En enig stämma beslutade att genomföra en stadgeändring så att medlemmarna ges möjlighet att göra frivilligt kapitaltillskott. Dessutom beslutades om nödvändiga stadgeändringar. Den gamla styrelsen omvaldes och en tredje suppleant tillsattes (se under Föreningen).

medlemsbrev

23 april 2024

Medlemsbrev #33 mailas i dag ut till alla medlemmar. Det innehåller bland information om ekonomin, garantiärenden, frivilligt kapitaltillskott och ordinarie 2024 års föreningsstämma.

enig extrastämma

18 april 2024

40 medlemmar deltog i kvällens välbesökta extrastämma. 34 röstberättigade sade enhälligt ja till frågorna om stadgeändringar pga lagändringar, möjlighet att införa frivilligt kapitaltillskott och ändringar i stadgarna i och med införande av frivilligt kapitaltillskott.
Alla tre frågor kräver två stämmobeslut och ska behandlas på ordinarie stämman den 4 juni.

Informationsmöte

6 mars 2024

I går, den 5 mars, höll vi ett välbesökt informationsmöte om frivilligt kapitaltillskott. Många frågor fick svar.

1 i parkeringskö

29 februari 2024

Alla hushåll, som önskar, i Brf Soltornet har nu parkeringsplats i våra två garage i grannfastigheten Arwidsro samt utomhusplatsen vid västra ingången till vår fastighet. Ett hushåll (som vill ha en extraplats) står i parkeringskön.